IP Dealeren kan minde om IP Rookien. En IP Dealer har typisk følgende karakteristika:

 • Har i mindre grad end de andre virksomhedstyper fokus på at eksportere og en mindre del af indtægterne kommer fra eksport (17 %).
 • Har fokus på at fastholde forretning og blive på markedet, er mindre fokuseret på vækst.
 • Har gennemsnitligt flere ansatte med juridisk baggrund end de virksomhedstyper, der ikke handler med IPR - IP Rookies og IP Strategist.
 • Har i mindre grad dedikeret ressourcer til IPR, har sjældent et formelt IPR-budget og har kun i sjældne tilfælde implementeret en systematik til identifikation af potentiel IPR og administration af virksomhedens IP-rettigheder.
 • Ser IPR som dyrt.
 • Beslutninger træffes ofte ad hoc, og erfaringen fra handel med IPR, fx ind- eller udlicensering eller køb og salg, er i flere tilfælde opnået tilfældigt og ikke som resultat af en målrettet indsats.
 • Kan have stærk innovation i virksomheden.

Hvis IP Dealeren ønsker at arbejde mere aktivt med IP-rettigheder, kan virksomheden, i lighed med IP Rookien, tage følgende skridt:

 • Vurdere potentialet i at systematisere IPR-indsatsen og herunder sikre, at man ikke krænker andres rettigheder. 
 • Afsætte dedikerede ressourcer til IPR og i første omgang udnævne en person til at have det overordnede ansvar.
 • Sikre, at virksomhedens overordnede forretningsstrategi stemmer overens med IPR-aktiviteterne.
 • Kortlægge yderligere muligheder inden for handel med IPR.

Kilde

IP Dealerens karakteristika er afdækket gennem interviews med virksomheder og ved en samkørsel af spørgeskemabesvarelser, regnskabs- og medarbejderdata. Dette uddrag af resultaterne er baseret på Alkærsig, Beukel & Reichstein (forthcoming): ”Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers”.