IP Strategists er ofte aktive brugere af IPR og har typisk følgende karakteristika:

  • Er ofte startet inden for en niche og vokset som følge af IPR. Arbejder internationalt og er fokuserede på vækst. Indtægt fra eksport tegner sig for gennemsnitligt 37 % af indtægterne.
  • Har gennemsnitligt en større andel ansatte med videnskabelig baggrund (Ph.d.) og ingeniørbaggrund end de virksomheder, der ikke arbejder strategisk med IP - IP Rookie og IP Dealer.
  • Tilegner sig systematisk ny viden og konkurrerer på udvikling af nye produkter mere end på pris. Er ofte meget innovative.
  • Har ofte en person internt dedikeret til IPR, dog ikke altid en IPR-uddannet person. Har systematisk IPR-træning af relevante medarbejdere.
  • Har implementeret systematiske IPR-processer, dog ikke altid nedskrevne. Bruger indledende IPR-undersøgelser.
  • IPR-relaterede beslutninger bliver truffet i samarbejde med relevante afdelinger.

Hvis IP Strategists ønsker at styrke deres IPR-indsats yderligere, kan de overveje at: 

  • Udvide systematikken omkring IPR til også at dække overvejelser omkring ud- og indlicensering samt køb og salg af rettigheder.
  • Sikre, at de ikke sløver deres udviklingsproces unødigt ved snævert at fokusere på egenudvikling.
  • Overveje at formalisere IPR strategien og have separat budget for IPR (hvis de ikke allerede har det).
  • Vurdere, om det kan betale sig at ansætte en intern IPR-person og skære ned på eksterne eksperter.

Kilde

IP Strategists' karakteristika er afdækket gennem interviews med virksomheder og ved en samkørsel af spørgeskemabesvarelser, regnskabs- og medarbejderdata. Dette uddrag af resultaterne er baseret på Alkærsig, Beukel & Reichstein (forthcoming): ”Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers”.