IP Rookien er den mest almindelige af de fire arketyper. En IP Rookie har typisk følgende karakteristika:

 • Er ofte små eller mellemstore virksomheder. Ligger sjældnere end de andre virksomhedstyper i nærheden af større byer og er ofte produktionsvirksomheder.
 • Har i mindre grad dedikeret ressourcer til IPR og har sjældent et formelt IPR-budget. Det er også sjældent, at virksomheder i denne gruppe har en systematisk tilgang til administration af virksomhedens IP-rettigheder.
 • Har i mindre grad implementeret en systematik i identifikation af relevant IP, og ny viden om IP opnås ofte ad hoc fra eksterne eksperter. Hvis der er en person med ansvaret for IPR, sidder vedkommende sjældent i udviklingsafdelingen og har sjældent med virksomhedens strategi at gøre.
 • Håndtering af krænkelsessituationer sker ofte ad hoc, og virksomheden har kun sjældent en strategi for, hvordan krænkelse skal håndteres.
 • Anser ofte IPR som dyrt og besværligt og ikke værdiskabende.
 • Har gennemsnitligt en lavere andel ansatte med videnskabelig baggrund (Ph.d.) og ingeniørbaggrund end de virksomhedstyper, der arbejder strategisk med IPR - IP Strategists og IP Strategic dealers.

Blandt IP Rookies kan en del karakteriseres som ”Staying IP Rookies” med følgende karakteristika:

 • Orienterer sig primært mod de lokale markeder, gennemsnitligt får Rookies 23 % af deres indtægter fra eksport.
 • Er ofte en ”market follower”, der konkurrerer på pris snarere end på ny-udviklinger.

I gruppen af Rookies er der dog flere, som har fokus på nyudviklinger, og som dermed har eller hurtigt vil få et behov for at øge deres IPR-indsats - kaldet Moving Rookie.

Hvis IP Rookien ønsker at arbejde mere aktivt med IP-rettigheder, kan de første skridt være at:

 • Vurdere potentialet i at systematisere IPR-indsatsen - herunder sikre, at man ikke krænker andres rettigheder 
 • Kortlægge mulighederne inden for handel med IPR.
 • Afsætte dedikerede ressourcer til IPR - i første omgang udnævne en person til at have det overordnede ansvar.
 • Sikre, at virksomhedens overordnede forretningsstrategi stemmer overens med IPR-aktiviteterne.

Kilde

IP Rookiens karakteristika er afdækket gennem interviews med virksomheder og ved en samkørsel af spørgeskemabesvarelser, regnskabs- og medarbejderdata. Dette uddrag af resultaterne er baseret på Alkærsig, Beukel & Reichstein (forthcoming): ”Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers”.