IP Strategic Dealers er de mest aktive af arketyperne. De har følgende karakteristika:

Typisk større virksomheder, der arbejder internationalt. Er fokuserede på vækst, og på at bevare en førende position på markedet og på at holde ”market followers” fra livet.

Har stærke innovative evner og strategier for at vedligeholde disse evner. Tilegner sig systematisk ny viden.

Virksomhedstypen findes oftest inden for industrier som farma, it og elektronik.

Findes ofte i eller i nærheden af metropoler.

Mere end 80 % af virksomhederne i kategorien eksporterer varer, og gennemsnitligt omkring 37 % af indtægten stammer fra eksport.

Har gennemsnitligt en større andel af ansatte med videnskabelig baggrund (ph.d.) og ingeniørbaggrund end de virksomhedstyper, der ikke arbejder strategisk med IPR - IP Rookie og IP Dealer.

Ser IPR som et vigtigt værktøj til at beskytte investeringer i produktudvikling.

Har et formaliseret budget til IPR og har en eller flere uddannede personer internt dedikeret til IPR. Alle afdelinger har fokus på IP management.

Bruger kombination af rettigheder for at sikre IPR-positionen og træffer aktive beslutninger om, hvad der skal fokuseres på.

Indarbejder IPR beslutninger på relevante stadier i deres udviklingsprocesser.

IPR-relaterede beslutninger bliver truffet i samarbejde med relevante afdelinger.

Er aktive inden for ind- og udlicensering for at sikre deres IPR-position.

Har kontakt med internationale IPR-eksperter.  

Hvis IP Strategic dealers ønsker at udvikle deres arbejde med IPR yderligere, kan de:

  • Overveje hvilke opgaver, der skal være interne og/eller eksterne.
  • Arbejde for at sikre kontinuerlig opmærksomhed på IPR i hele organisationen.
  • Udpege IPR-ambassadører i virksomheden.

Kilde

IP Strategic dealers' karakteristika er afdækket gennem interviews med virksomheder og ved en samkørsel af spørgeskemabesvarelser, regnskabs- og medarbejderdata. Dette uddrag af resultaterne er baseret på Alkærsig, Beukel & Reichstein (forthcoming): ”Intellectual Property Rights Management – Rookies, Dealers, Strategists & Strategic Dealers”.