Gør brug af andres viden

Køb eller indlicensering af viden kan være en effektiv vej til at styrke din virksomheds innovationsevne. I kan fx:

 • Effektivisere produktionsprocessen ved at udnytte andres viden – køb licens til teknologien eller samarbejd om udviklingen med en partner.
 • Styrke jeres produkt med tekniske komponenter fra en samarbejdspartner – har partneren et stærkt brand, kan det gavne jer begge, at det står lige under jeres på produktet. 
 • Skabe en genvej til markedet for jeres produkter ved at bruge etablerede brands.
 • Indgå designsamarbejder med kendte designere frem for at starte fra bunden

Salg eller udlicensering af egen IPR kan være en genvej til at øge indtjeningen. I kan fx:

 • Få royalties fra en licensaftale, der lader en samarbejdspartner udnytte jeres teknologi på markeder, I ikke selv opererer på. Det gælder både geografisk, og hvis teknologien kan bruges i andre brancher
 • Undersøge om et patent i virksomheden kan sælges, hvis I ikke selv udnytter det – måske er det mere indbringende end blot at spare fornyelsesgebyret.
 • Styrke jeres brand ved at lade nøje udvalgte partnere bruge varemærket på produkter, der indeholder virksomhedens teknologi, design eller know-how. 
 • Vurdere hvor vigtige rettighederne er i dag, og hvor vigtige de forventes at blive for forretningen:
  • Hvis de er helt centrale, bør de nok forsvares, og ingen skal have lov at købe sig adgang.
  • Er de et stærkt element i forretningen, kan virksomheder, der ikke er direkte konkurrenter evt. få lov at øge jeres indtjening.
  • Er de et mismatch i forhold til jeres forretning, kan I overveje, om de er centrale for andre, inden I begrænser jeres tab ved at opgive rettigheden. 

Her kan I finde standardaftaler til køb, salg, ud- og indlicensering og hemmeligholdelse