Hvad er jeres viden værd?

Værdiansættelse af IPR kan være nyttigt i mange sammenhænge. Det gælder værdien i kroner og øre, hvis man skal handle med rettigheden eller optage værdien i sit regnskab, men det kan også være en vurdering af det potentiale, rettigheden udgør for virksomheden. Værdiansættelse kan fx bruges til at vurdere, hvordan man skal udnytte sin rettighed, men kan også bruges inden man registrerer sin teknologi, sit brand eller sit design, så man ved, hvor mange ressourcer det er værd at bruge på beskyttelsen.

Værdiansættelse kan være en omfattende proces, og hvis I har behov for at kende værdien i kroner og øre, kan det være en idé at få hjælp af en specialist. Her har vi samlet nogle spørgsmål, I kan stille jer selv, når I skal overveje, hvad jeres viden er værd for virksomheden:

Findes der alternativer?

Især for patenter kan det være relevant at se på, om der eksisterer eller hurtigt kan udvikles alternativ teknologi, der kan løse samme funktion. Jo flere gode alternativer, jo lavere er patentets værdi. Få evt. hjælp af udviklingsafdelingen - hvis de skulle ”opfinde uden om” patentet, hvad ville de gøre? Denne metode kan både bruges før og efter, der ansøges om patent, og hvis konkurrenters patenter blokerer jer.  

Hvor god er holdbarheden?

Det er også væsentligt at vurdere sandsynligheden for, at rettigheden holder. Er der tale om et udstedt patent, der har levet længe uden indsigelser, er sikkerheden bedre, end hvis det er en uprøvet rettighed, fx en designregistrering, hvor I ikke selv har undersøgt markedet. For varemærker skal I også vurdere, om I bruger mærket korrekt og dokumenterer brugen, så I ikke risikerer at miste det. Når det gælder designregistreringer kan man vurdere, om designet er dækket af supplerende beskyttelsesformer. Hvis designet har en kunstnerisk kvalitet, kan det være beskyttet af ophavsretten, ligesom det i sjældne tilfælde er muligt at registrere et produkts form som varemærke.

Hvor og hvor længe gælder rettigheden?

Værdien af rettigheden afhænger også af, hvor og hvor længe den gælder. Gælder rettigheden i de mest relevante lande? Hvor lang tids beskyttelse er der tilbage, og vil rettigheden blive fuldt udnyttet i den tid? Især med designs, kan levetiden være en væsentlig faktor, da design for nogle typer af produkter har en kort levetid, men også med patenter er det meget relevant at vurdere, om teknologien snart erstattes af en bedre. 

Hvilken fordel giver rettigheden?

Hvis der er et højt kendskab til varemærket blandt målgruppen, eller hvis varemærker opfattes meget positivt og har meget særpræg ift. andre mærker, styrker det værdien. Hvis det registrerede design er det, der giver produktet sin primære værdi hos forbrugeren, kan det tyde på, at rettigheden er meget værd. Når det gælder patenter, kan man vurdere, hvor god den næstbedste opfindelse er fra markedets synspunkt. Hvis opfindelsen giver en betydelig merværdi for forbrugeren eller lavere produktionsomkostninger, er rettigheden sandsynligvis mere værd. 

Hvilke udnyttelsesmuligheder er der?

En rettighed kan fx beskytte en del af et produkt, en produktserie, et produkts emballage eller en produktionsproces. Hvis fx en patenteret teknologi kan bruges i mange forskellige produkter, evt. i forskellige brancher, er værdien alt andet lige højere. Hvis et varemærke beskytter et produkt og ikke giver mening i andre sammenhænge, vil værdien på dette parameter være lav.

Hvordan ser markedet ud?

Værdien afhænger også af markedet for det produkt eller den service, som rettigheder beskytter. Her bør man både overveje markedsandelen på nuværende markeder, potentielle markeder, og hvor høj væksten er.

Udfordringer ift. udnyttelse?

Et patent kan beskytte en del af et produkt, men det er ikke en garanti for, at produktet må sælges. Måske indeholder produktet anden beskyttet teknologi, som blokerer udnyttelsen? Der kan også være tale om en patentansøgning for en opfindelse, der kræver yderligere udvikling, og det vil alt andet lige forringe værdien. For varemærker kan det påvirke værdien negativt, hvis et tilhørende domænenavn er relevant, og I ikke kan få det.

Ønsker I at kende værdien på et patent, et varemærke eller et design? Her kan I få adgang til det gratis værktøj

IP Evaluering