Prioriter jeres indsats

Risikoanalyse omkring viden og IPR

Risikoanalysen kan være et nyttigt værktøj for ledelsen og den IPR-ansvarlige i det daglige arbejde. Husk at opdatere den med jævne mellemrum, så tiltag til at imødegå risici kan iværksættes og prioriteres.

Start med at lave en liste over emner, som kan indebære en risiko. Det kan være jeres konkrete rettigheder, udviklingsprojekter, designs, brands, produkter, men I kan også vælge at inddele efter risikotyper, fx manglende patentbeskyttelse, kopiering af designs og krænkelse af andres rettigheder.

For hver rettighed, udviklingsprojekt, brand eller risiko vurderes:

Sandsynligheden for at den potentielle negative situation opstår. Er I fx i en branche, hvor der sjældent kopieres? Har virksomhedens konkurrenter ingen rettigheder? Har I styr på jeres kontrakter og procedurer? Så er der ofte en lavere risiko for, at problemet opstår.

Konsekvenserne, hvis situationen opstår - hvor alvorligt er det, økonomisk, juridisk og/eller omdømmemæssigt, hvis situationen opstår?

I kan vælge skalaer, talværdier, farvekoder - Overvej hvilket niveau, der passer til din virksomhed og den situation, hvor værktøjet bruges.

Hent eksempel med talværdier

Hent eksempel med farvekoder

Tænk især over følgende risici:

Kopiering

Omsætning, omdømme og markeder kan mistes, hvis andre lukrerer på jeres brand, teknologi eller design

Manglende råderum

Lancering af produkter eller brands kan bremses på relevante markeder, hvis andre ejer, eller kan komme til at eje, patenter, varemærker, designrettigheder eller domænenavne der indgår i, eller ligger tæt på jeres virksomheds produkt eller brand. Der kan også være store økonomiske konsekvenser, hvis krænkelsen først opdages, når produktet er lanceret og har været på markedet i et stykke tid.

Tab af varemærker

I kan miste rettigheden til jeres varemærke, hvis I anvender det forkert. I kan også brande jer med et navn, der ikke kan beskyttes.

Utilsigtet offentliggørelse

I kan miste muligheden for at få en IP-rettighed, hvis I offentliggør designs eller teknologier på det forkerte tidspunkt.

Ansvar

De økonomiske konsekvenser kan være store, hvis virksomheden har aftaler med forhandlere, leverandører og kunder, som pålægger virksomheden at håndvæve specifikke rettigheder. I kan også have påtaget jer et yderligere ansvar, hvis I krænker tredjeparts rettigheder.

Eksempler på risikoovervejelser og tilhørende prioritering

Kopiering: sandsynligheden for, at vores design kopieres er stor, men konsekvenserne er begrænsede, da vores kunder værdsætter vores brand og vi ikke mister salg eller omdømme på kopier, der ikke bærer vores navn. Vi vælger derfor at satse på at beskytte og håndhæve vores varemærke i første omgang.

Krænkelse af andres rettigheder: Vi kender ikke sandsynligheden for, at vi krænker andres rettigheder, da vi ikke har overvejet denne risiko før. Konsekvenserne hvis vi gør, er store. Vores vigtigste IPR-indsats er at afdække sandsynligheden for at vi krænker, og afhjælpe hvis vi gør.