Step 2

Sæt virksomhedens IPR-mål

Det er ikke alt, der kan og bør beskyttes, og der er flere måder at beskytte sig på. Ledelsen bør beslutte nogle overordnede målsætninger eller indsatsområder for viden og IPR – fx kan I:

  • Se på hvilken viden der har størst værdi for virksomheden. Beslut hvor IPR-indsatsen skal koncentreres.
  • Se på de vigtigste markeder for virksomheden, nu og i overskuelig fremtid. Beslut hvilke geografiske områder der skal prioriteres.
  • Vurdere beskyttelsessituationen for viden og markeder – kan den vigtigste viden beskyttes og i så fald hvordan? Husk at se på hele processen, både muligheden for registrering af en rettighed og efterfølgende mulighed for håndhævelse.
  • Overveje, om fordelene ved beskyttelse opvejer ulemperne. Et patent er også en offentliggørelse, måske kan jeres viden bevares som en forretningshemmelighed i stedet?
  • Er der risiko for komplet kopiering, der underminerer indtjening og forringer brandet? Eller mister I konkurrencefordel af, at konkurrenter har adgang til samme teknologi? Hvad gør konkurrenter?

På baggrund af svarene på ovenstående spørgsmål, kan målsætninger fastlægges – Fx hvad I vil beskytte, hvor I vil beskytte og ud fra hvilke kriterier I vil træffe jeres beslutninger om IPR. Målsætninger for IPR kan være alt fra en skriftlig politik med understøttende regler og retningslinjer til nogle korte sætninger eller principper, der kommunikeres på et fællesmøde. Vælg den form, der er relevant for jeres virksomhed – og udbyg evt. efterhånden.