Step 4

Implementér og følg op 

En simpel implementeringsproces kan følge disse skridt:

  1. De overordnede målsætninger for IPR og sikring af råderum på markedet, kaldet Freedom-to-operate (som blev fastlagt i step 2) vedtages af ledelsen.
  2. De processer, dokumenter og politikker, der skal understøtte IPR-målene (som blev fastlagt i step 3) udformes og godkendes af ledelsen.
  3. Opgaverne - udarbejdelse, implementering osv. - sættes ind i en handlingsplan, med prioritering, ansvarlig, ressourcer og deadline for hvert punkt. Husk at aftale opfølgning på planen, fx på hvert ledelsesmøde.
  4. Når handlingsplanens punkter er implementerede, vender ledelsen tilbage til principperne og de understøttende elementer, og beslutter, om noget skal ændres. Opfølgningen bør gentages med passende mellemrum, så IPR-indsatsen altid er på linje med forretningsstrategien.

Tænk over, hvornår IPR-indsatsen kan indarbejdes i eksisterende processer, dokumenter og arbejdsgange. Det gør det nemmere at sikre, at IPR-brugen følger forretningsbehovene – og at jeres beslutninger efterleves i praksis. Fx kan IP-budgettering følge den samlede budgetproces, opfølgning kan ske sammen med andre jævnlige ledelsesbeslutninger, retningslinjer for hemmeligholdelse kan indgå i medarbejderhåndbogen, og der kan være en fast IP-mappe under hver folder med et projekts dokumenter.